in מזרחית

שמעון בוסקילה - למה לי אלבום להורדה

שמעון בוסקילה - למה לי אלבום להורדה

01 השיר שלא העזתי לשיר

02 זיכרונות מיותמים

03 הדמעה

04 עכשיו אני חוזר

05 אנחנו לא מלאכים

06 למה לי למה לך

07 יא רייח

08 עכשיו אני סולח

09 יא אבני

10 מזל שאני שר

11 ילדה של אב

12 רית אלזין

וואטאטו וואטאה למה לי במרוקאית 13