in מזרחית

ליאור נרקיס - עשינו היסטוריה אלבום להורדה

ליאור נרקיס - עשינו היסטוריה אלבום להורדה

01 אמרו בחדשות

02 ים של סודות

04 אילת

05 זייפי לי אהבה

06 אש

07 שיגעת לו ת'ראש

08 רק אלייך

09 צביקה

10 הסתיו עבר

11 ריחות של אלכוהול

12 כמו ילד

13 בחום הקיץ

15 תובילני

16 גנבים

17 עשינו היסטוריה

18 אני אשם

19 הטירוף שלנו

20 6,000 מייל

דואט עם רותם כהן 14

מארח את דייב רובין 03