in מזרחית

יוסי עדן - שר ומארח אלבום להורדה

יוסי עדן - שר ומארח אלבום להורדה

אבי ביטר מלא עוד כוס חבר

זהבה בן החייל

זהבה בן חסרה תקווה

יוסי עדן אבי ביטר האהבה הזאת

יוסי עדן אל תשכחי

יוסי עדן ענייך היפות

מושיק עפיה גשם טיפטף

מושיק עפיה הדמעות שבעניים