in מזרחית

חיים ישראל - סיפור חיי כוכבים אלבום להורדה

חיים ישראל - סיפור חיי כוכבים אלבום להורדה

דיסק 1 - סיפור חיי:

01 סיפור חיי
02 שמח
03 נדודים
04 תן לי
05 במזל
06 זכרונות
07 כד יתבין
08 אדון עולם
09 אעופה אשכונה - דואט עם יואב יצחק
10 מאושר
11 מנורה

דיסק 2 - כוכבים:

01 כוכבים
02 גאולה
03 אתה לי אור
04 יוצר האדם
05 תודה על הקיים
06 השבעתי - דואט עם דודי קאליש
07 איזה לילה
08 אהבה מדור לדור
09 כל הלילות
10 שיר הגיטרה
11 השבעתי