in מזרחית

ג'ורג בר - המיטב אלבום להורדה

ג'ורג בר - המיטב אלבום להורדה

01 - ג'ורג בר - אני קורא לך , נדילי , שוקולטה

02 - ג'ורג בר - אוי יוי יוי

03 - ג'ורג בר - פוג אל נאחל

04 - ג'ורג בר - סולו דרבוקה

05 - ג'ורג בר - בת כמה

06 - ג'ורג בר - אללה אללה יא בבה

07 - ג'ורג בר - אל תאמיני לכל זר , תני לי רק סימן , בייזגל - טורקית , כמו ציפור

08 - ג'ורג בר - מחרוזת קוקטייל ערבי

09 - ג'ורג בר - סלחה

10 - ג'ורג בר - הופה היי

11 - ג'ורג בר - עיניים ירוקות

12 - ג'ורג בר - בוגד שקרן