in מזרחית

אתי לוי - שרה מרוקאית שירים מבית אבא אלבום להורדה

אתי לוי - שרה מרוקאית שירים מבית אבא אלבום להורדה

01 אתי לוי - אלערוסה לילת חינה

02 אתי לוי - עלש יא רז'לי

03 אתי לוי וסמי לזמי - זה לא חלום

04 אתי לוי - ללה פטימה מחרוזת ללה פטימה, חביב דיאלי, יאבא יאבא אנשים מגולגלים, אהלן וסהלן, אה יה אה

05 אתי לוי - יא נסיא

06 אתי לוי - יא קז'רחי

07 אתי לוי - ווז'דני

08 אתי לוי - ירייח