in מזרחית

שריף - אחלה חפלה אלבום להורדה

שריף - אחלה חפלה אלבום להורדה

01 - שריף - מחרוזת ענזרגה

02 - קוקו מאילת - אני עומד על הבמה

03 - ג'ורג' בר - מחרוזת עמק הפרחים

04 - סמיר שוקרי- חנינה יא יומא

05 - יוצאי להקת שפתיים - ירייח

06 - איציק קלה - חביבי

07 - שריף - מחרוזת אלבי אשיקעה

08 - שראל - איך אהבנו

09 - שלומי סרנגה - מחרוזת שמחים

10 - שריף ואופיר - סולו דרבוקה