in מזרחית

אבי ביטר - אהבה באנטליה אלבום להורדה

אבי ביטר - אהבה באנטליה אלבום להורדה

Cd1
אבי ביטר-אדם זאב,אהבה הזאת

אבי ביטר-אותי לא מבינים

אבי ביטר-אין לי ארמונות

אבי ביטר-אל תביטי לאחור,כמה ניסיתי

אבי ביטר-אל תתאהבי,מגיע לי שהלכת,אהבה טהורה

אבי ביטר-הגבר שקרעו לו את הלב,ראי ילדה,גבר נבגד

אבי ביטר-למה התאהבתי

אבי ביטר-נגמרו הדמעות

אבי ביטר-ערבית

אבי ביטר-קורבן האהבה

Cd2
אהבת כזב

אוי אמינה

הבגידה

חבר ואח

חראם יא בנאדם

טורקית, עברית

לא הבנת אותי

למה רבנו

מחרוזת טורקית

פתיחה

תתביישי