in מזרחית

שלומית בוחניק - בניחוחות המפרץ אלבום להורדה

שלומית בוחניק - בניחוחות המפרץ אלבום להורדה

אישרב כאסק ילוואלד יבני, חייף עליה
ביני ובינק, אנא סבר, לש בתישקי
בתואמר עלרס
דמעתי מג\'רייה
חרמת אחבק
טלעה מנבית אבוהה
יא ריאח