in מזרחית

שיקו חייק - ההופעה האוסף אלבום להורדה

שיקו חייק - ההופעה האוסף אלבום להורדה

01 - ובועז טביב הדמעות אותן דמעות
02 - זה לא מגיע לי ילדה
04 - בדקות של געגוע
05 - מתגעגע
06 - כמו שפגעת בי
07 - שמור עליה ועלי
08 - אמא נור עיניי
09 - ימים טובים
10 - פעמיים לא חוזרים על אותה טעות
11 - כמה דמעות
12 - בשבילך הכל עשיתי
13 - את לי הכוח והתקווה
14 - המסתורי
15 - בלדת המסתורי
16 - נעלמת בלי מילים