in מזרחית

שלומי שבת - אחד לנשמה אחד למסיבה אלבום להורדה

שלומי שבת - אחד לנשמה אחד למסיבה אלבום להורדה

כי את

גשם אהבה

מאמי

מאריפוסה פרפר

עד שתתרגלי אליי

קווים

תגלי לי למה
את בנשמה
כל יום

אין עוד מלבדו

אם הייתי

בקהל הכי גדול

בראשית עולם

חכי לי הלילה

יוצא לדרך

יש לך

מתאהב בך

עוד יגיע יום