in מזרחית

זוהר ארגוב - מזכרת גדולה מזמר גדול אלבום להורדה

זוהר ארגוב - מזכרת גדולה מזמר גדול אלבום להורדה

 ים של דמעות
 דברים נסתרים
בלילה
 האסיר
 ילדה של סתיו אחד
 הדרך הברוכה
 לא עובר , עמוק עמוק
 בן בלי בית, אין מדינה לאהבה, אמא שלי
כמו שיכור
 בואי הלנה
 לבד יושבת , למה לא
 אמא
 רעיה