in מזרחית

תמיר גל - תני לי יד אלבום להורדה

תמיר גל - תני לי יד אלבום להורדה

1 תמיר גל - אימרו שמיים
2 תמיר גל - הו חברי
3 תמיר גל - חולפות שנים
4 תמיר גל - טוב לי איתך
5 תמיר גל - כמו הרוח
6 תמיר גל - מה קרה לה
7 תמיר גל - מרטין מאמי
8 תמיר גל - עד מתי
9 תמיר גל - שיר אמא
10 תמיר גל - תני לי יד