in מזרחית

מוקי - ילד של אבא ההופעה אלבום להורדה

מוקי - ילד של אבא ההופעה אלבום להורדה

01. לב חופשי

02. עוקף מלמעלה

03. לא רואה ממטר

04. לא נפסיק לחלום

05. האדמה בוכה

06. אם יש סיכוי

07. אלוהים

08. אם לא עכשיו

09. החיים

10. מה לך נפשי

11. באמת ומקרוב

12. ילד של אבא

13. לא רוצה להתבגר

14. רק תגידי לי

15. מה תעשי איתי

16. ילדה סוכר

17. מדברים על שלום