in מזרחית

בני אסתרקין - יום אחד כל זה יהיה שלנו אלבום להורדה

בני אסתרקין - יום אחד כל זה יהיה שלנו אלבום להורדה

01. אינטרו

02. ער לכל המתרחש

03. אוכל

04. פרק א'

05. ווילי

06. עולם הזמן - מארח את דוד מעיין

07. איש מוזר

08. 1986

09. זומבי

10. הרצל

11. ספיצ'

12. 1942

13. בדוגרי - מארח את נצ'י נצ' ושמואל יוסף

14. תפילת הנעילה