in מזרחית

שקד קוממי - חפלה חיה אלבום להורדה

שקד קוממי - חפלה חיה אלבום להורדה

אמא יקרה
מחרוזת סורו ממני, חסידה צחורה, הפרטיזן, הקסם השחור, עלם חמודות וצל עץ תמר
מחרוזת ילדה, נערת החלומות, מאמי מאמי ולמה לא
אינתא עומרי
מחרוזת סגור לבד עם עצמי, ילדונת וקפה בשניים
מחרוזת לחזור לחיים, ילד גדול והיא תבין יבוא היום
חיים שלמים
מחרוזת אבבאי
לב קבור