in מזרחית

שיקו חייק - כתבתי לך אלבום להורדה

שיקו חייק - כתבתי לך אלבום להורדה

01 - מתוקה
02 - כל הזמן
03 - הכל למענך
04 - טיפה של אושר
05 - כתבתי לך
06 - שיהיה לך טוב
07 - לא עושה חשבון
08 - הנפש התאומה שלי
09 - כל צחוקך
10 - כשתזכרי
11 - לעצמי לא סולח
12 - לכבודך
13 - מתוקה רמיקס
14 - הכל למענך רמיקס
15 - ימים טובים רמיקס