in מזרחית

מידד טסה - בן שלך מלך אלבום להורדה

מידד טסה - בן שלך מלך אלבום להורדה

מידד טסה - אדון עולם
מידד טסה - אושר
מידד טסה - בן של מלך
מידד טסה - דדי(בלעדי למאור אלפסי)
מידד טסה - דמעות
מידד טסה - הללי נפשי
מידד טסה - לשמוח
מידד טסה - מה שהיה
מידד טסה - מתוך הלב
מידד טסה - רחל